Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 20/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 29,97 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.375,37 tỷ đồng, giảm 45,21% về lượng và 53,9% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 19/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 48,95 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.148,85 tỷ đồng, giảm 27,36% về lượng và 41,17% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 18,98 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 773,48 tỷ đồng, tăng 49,64% về lượng và 15,7% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 2,89 triệu đơn vị, giá trị 116,04 tỷ đồng, giảm 58,4% về lượng và 60,49% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 2,13 triệu đơn vị, giá trị 51,68 tỷ đồng, tăng 37,66% về lượng và 11,89% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 754.120 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 64,36 tỷ đồng, giảm 86% về lượng và gần 74% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,18 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 45,38 tỷ đồng, tăng 45,95% về lượng và 15,35% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,76 triệu đơn vị, giá trị 28,86 tỷ đồng, tăng 65,95% về lượng nhưng giảm 39,98% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 580.700 đơn vị, tăng 130,2% so với phiên trước. Tổng giá trị là mua ròng 16,52 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng đạt 8,74 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường Giao dịch khối ngoại trong phiên 20/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 18,81 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 692,6 tỷ đồng, tăng 149,47% về lượng và 61,16% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 19/8 (bán ròng 429,75 tỷ đồng).