Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 23/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE,

khối ngoại đã mua vào với khối lượng 33,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.420,85 tỷ đồng, tăng 11,59% về lượng và 3,3% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 20/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 46,24 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.802,45 tỷ đồng, giảm 5,54% về lượng và 16,12% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 12,79 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 381,6 tỷ đồng, giảm 32,59% về lượng và 50,66% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX,

khối ngoại đã mua vào 1,44 triệu đơn vị, giá trị 64,79 tỷ đồng, giảm 49,98% về lượng và 44,179% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,51 triệu đơn vị, giá trị 44,32 tỷ đồng, giảm 29,4% về lượng và 14,24% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 61.570 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 754.120 đơn vị; tổng giá trị mua ròng đạt 20,47 tỷ đồng, giảm 68,19% so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM,

khối ngoại mua vào với khối lượng 823.250 đơn vị, giá trị tương ứng 33,9 tỷ đồng, giảm 30,4% về lượng và 25,3% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 641.880 đơn vị, giá trị 16,19 tỷ đồng, giảm 63,6% về lượng và 43,9% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 181.370 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 580.700 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 17,71 tỷ đồng, tăng 7,2% so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường Giao dịch khối ngoại trong phiên 23/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 12,67 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 343,96 tỷ đồng, giảm 32,64% về lượng và 50,34% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 20/8 (bán ròng 692,6 tỷ đồng).