Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 24/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 35,95 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.496,82 tỷ đồng, tăng 7,49% về lượng và 5,353% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 23/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 32,21 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.363,08 tỷ đồng, giảm 30,33% về lượng và 24,38% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 3,74 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 133,74 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 12,79 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 381,6 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 1,8 triệu đơn vị, giá trị 71,66 tỷ đồng, tăng 24,52% về lượng và 10,6% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 4,21 triệu đơn vị, giá trị 194,14 tỷ đồng, tăng gần 180% về lượng và 338% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 2,41 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 122,48 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó chỉ bán ròng 61.570 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 20,47 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,07 đơn vị, giá trị tương ứng 56,44 tỷ đồng, tăng 30,3% về lượng và 66,49% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 642.520 đơn vị, giá trị 36,2 tỷ đồng, xấp xỉ về lượng và tăng 123,6% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 430.200 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 20,24 tỷ đồng, tăng 137,2% về lượng và 14,29% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường Giao dịch khối ngoại trong phiên 24/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,76 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 31,5 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 23/8 bán ròng 12,67 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 343,96 tỷ đồng.