Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 25/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 27,46 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.101,4 tỷ đồng, giảm 23,6% về lượng và 26,42% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 24/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 26,36 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.111,1 tỷ đồng, giảm hơn 18% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,11 triệu đơn vị, giảm 70,4% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng nhẹ 9,7 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 133,74 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 1,77 triệu đơn vị, giá trị 67,14 tỷ đồng, giảm 1,66% về lượng và 6,3% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 739.320 đơn vị, giá trị 23,9 tỷ đồng, giảm 82,43% về lượng và 87,69% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,03 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 43,24 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 2,41 triệu đơn, tổng giá trị bán ròng đạt 122,48 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 780.450 đơn vị, giá trị tương ứng 32,17 tỷ đồng, giảm 27,25% về lượng và 43% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 486.000 đơn vị, giá trị 17,77 tỷ đồng, giảm 24,36% về lượng và 50,91% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 294.450 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 14,4 tỷ đồng, giảm 31,56% về lượng và 28,85% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường Giao dịch khối ngoại trong phiên 25/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,43 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 47,94 tỷ đồng, tăng 38% về lượng và 52,19% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 24/8 (mua ròng 31,5 tỷ đồng).