Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 26/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 36,88 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.365,07 tỷ đồng, tăng 34,29% về lượng và 23,94% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 25/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 41,24 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.767,49 tỷ đồng, tăng 56,47% về lượng và 59,08% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 4,36 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 402,42 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 1,11 triệu đơn vị, tổng giá trị chỉ bán ròng nhẹ 9,7 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 1,62 triệu đơn vị, giá trị 55,05 tỷ đồng, giảm 8,36% về lượng và 18% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,14 triệu đơn vị, giá trị 37,59 tỷ đồng, tăng 53,96% về lượng và 57,28% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 481.630 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 17,46 tỷ đồng, giảm 53,16% về lượng và 59,62% về giá trị so với phiên trước.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 476.200 đơn vị, giá trị tương ứng 32,35 tỷ đồng, giảm 38,98% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 494.090 đơn vị, giá trị 10,34 tỷ đồng, tăng 1,67% về lượng và 23,86% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 17.890 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 294.450 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 10,34 tỷ đồng, giảm 28,19% so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường trong Giao dịch khối ngoại phiên 26/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,9 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 374,62 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua ngày 25/8 mua ròng 2,43 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 47,94 tỷ đồng.