Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 3/8/2021

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HOSE,

khối ngoại đã mua vào với khối lượng 33,85 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.384,14 tỷ đồng, tăng 2,9% về lượng nhưng giảm 4,8% về giá trị so với phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 26,97 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.224,98 tỷ đồng, tăng 9,87% về lượng và 5,91% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 6,87 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 159,16 tỷ đồng, giảm 17,6% về lượng và 46,46% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HNX,

khối ngoại mua vào với khối lượng 932.400 đơn vị với tổng giá trị 22,77 tỷ đồng, giảm 33% về lượng và 59,33 về giá trị so với phiên giao dịch ngày 2/8.

Trong khi đó, bán ra 468.470 đơn vị với tổng giá trị 13,62 tỷ đồng, giảm 69,09% về lượng và 73,55% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 463.930 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 122.370 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 9,15 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM,

khối ngoại mua vào với khối lượng 818.660 đơn vị, giá trị tương ứng 46,89 tỷ đồng, tăng 54,32% về lượng và 68,73% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 856.780 đơn vị, giá trị 46,11 tỷ đồng, tăng 15,43% về lượng và 29,52% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 38.120 đơn vị, giảm gần 82% so với phiên trước. Tổng giá trị là mua ròng 0,78 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 7,81 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 3/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7,29 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 169,53 tỷ đồng, giảm gần 9% về lượng và 42,33% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 2/87 (mua ròng 293,96 tỷ đồng).