Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 30/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE

Khối ngoại đã mua vào với khối lượng 42,07 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.676,7 tỷ đồng, tăng 35,14% về lượng và 44,5% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 27/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 47,34 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.065,3 tỷ đồng, tăng 48% về lượng và 33,66% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 5,27 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 388,6 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần về lượng và nhích nhẹ về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại - Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay

Thống kê Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX

Khối ngoại đã mua vào 468.400 đơn vị, giá trị 13,46 tỷ đồng, giảm 59,76% về lượng và 64,85% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,19 triệu đơn vị, giá trị 29,51 tỷ đồng, giảm 29,14% về lượng và 44,83% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 816.650 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 16,05 tỷ đồng, tăng 25,74% về lượng và 5,59% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu VCS với giá trị đạt gần 840 triệu đồng, tương đương khối lượng 6.900 đơn vị\

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM

Khối ngoại mua vào với khối lượng 380.730 đơn vị, giá trị tương ứng 22,41 tỷ đồng, giảm 24,85% về lượng và 20,92% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 198.310 đơn vị, giá trị 9,11 tỷ đồng, giảm 57,2% về lượng và 53,69% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 182.420 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 13,3 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần về lượng và tăng 53,4% về giá trị so với phiên trước.

Trên cả 3 sàn Giao dịch khối ngoại trong phiên 30/8/2021

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5,91 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 391,35 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 27/8, (bán ròng 391,37 tỷ đồng).

Tín hiệu nổi bật Giao dịch khối ngoại trong phiên 30/8/2021

Cổ phiếu VNM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 210,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 2,41 triệu đơn vị. Tiếp theo là MSN bị bán ròng 194,73 tỷ đồng (1,44 triệu đơn vị).

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất các cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, VCB được mua ròng xấp xỉ 80 tỷ đồng (hơn 0,81 triệu đơn vị), CTG được mua ròng 69,53 tỷ đồng (2,19 triệu đơn vị) và MBB được mua ròng 62,65 tỷ đồng (2,21 triệu đơn vị).