Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 5/8/2021

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HOSE,

khối ngoại đã mua vào với khối lượng 47,85 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.265,18 tỷ đồng, tăng 9,64% về lượng và 13,66% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 4/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 27,7 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.160,98 tỷ đồng, tăng 16,78% về lượng nhưng giảm nhẹ 1,161% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 20,15 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.104,2 tỷ đồng, tăng 1,16% về lượng và 34,94% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HNX,

khối ngoại mua vào với khối lượng 1,36 triệu đơn vị với tổng giá trị 59,43 tỷ đồng, tăng 89,98% về lượng và 296,2 về giá trị so với phiên giao dịch ngày 4/8.

Trong khi đó, bán ra 1,26 triệu đơn vị với tổng giá trị 40,11 tỷ đồng, tăng 46,7% về lượng và 61,73% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 105.780 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 19,32 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 139.430 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 9,8 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên UPCoM,

khối ngoại mua vào với khối lượng 640.950 đơn vị, giá trị tương ứng 33,78 tỷ đồng, giảm 9,32% về lượng nhưng tăng 21,64% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 378.300 đơn vị, giá trị 23,55 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và 3 lần về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 262.650 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 10,23 tỷ đồng, giảm 55,13% về lượng và 53,33% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 5/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 20,52 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.133,75 tỷ đồng, nhích nhẹ về lượng và tăng 36,53% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 4/8 (mua ròng 830,39 tỷ đồng).