Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài tuần 9-13/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày đầu tuần 9/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 57,18 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.143,49 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 55,95 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2.416,75 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 135,39 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.583,97 tỷ đồng (giảm 27,26% về lượng và 19,98% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 192,57 triệu đơn vị, giá trị 8.727,46 tỷ đồng (tăng 47,92% về lượng và 50,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 2,6 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 79,11 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 241.730 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 27,45 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,02 triệu đơn vị, giá trị 134,22 tỷ đồng (giảm 74,61% về lượng và 81,65% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,62 triệu đơn vị, giá trị 213,33 đồng (giảm 60,98% về lượng và 69,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 9/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 86,32 tỷ đồng, tăng 143,43% về lượng và 118,8% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,69 triệu đơn vị, giá trị 172,79 tỷ đồng (tăng 8,76% về lượng và 3% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,58 triệu đơn vị, giá trị 86,47 tỷ đồng (giảm 37,34% về lượng và 32,55% về giá trị so với tuần trước).

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 57,67 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.136,28 tỷ đồng; trong khi tuần đầu tiên của tháng 8 mua ròng 57,06 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 2.483,65 tỷ đồng.