Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 9/8/2021

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HOSE,

khối ngoại đã mua vào với khối lượng 32,01 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.466,59 tỷ đồng, tăng 14,7% về lượng và 29,62% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 6/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 32,25 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.356,48 tỷ đồng, tăng 18,45% về lượng và 24,04% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 241.000 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 678.700 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 110,11 tỷ đồng, tăng gần 191% so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HNX

khối ngoại đã mua vào 1,06 triệu đơn vị, giá trị 28,92 tỷ đồng, giảm 93,12% về lượng và gần 95% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,79 triệu đơn vị, giá trị 42,25 tỷ đồng, giảm 88,41% về lượng và 92,64% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 731.480 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 13,33 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 66.180 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 4,29 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên UPCoM

khối ngoại mua vào với khối lượng 397.600 đơn vị, giá trị tương ứng 17,54 tỷ đồng, giảm 42,57% về lượng và 44,16% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 409.920 đơn vị, giá trị 21,33 tỷ đồng, giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 24,88% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 12.320 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3,79 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 266.130 đơn vị,tổng giá trị mua ròng đạt 14,33 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 9/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 0,98 triệu đơn vị, trong khi phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 6/8 mua ròng 0,88 triệu đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 92,99 tỷ đồng, tăng 64,7% so với phiên trước đó (mua ròng 56,46 tỷ đồng).