Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HDG, GEX, CKG, TTZ, TCO, MCF, VNA, TMW

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Trưởng ban y tế, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 424.595 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Lương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,6 triệu cp. Giao dịch thực hiện ngày 1/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GEX, ông Nguyễn Trọng Tiếu, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 644.277 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.718.072 cp. Đây là các giao dịch thực hiện mua cổ phần do Gelex phát hành.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư Kiên Giang (CKG): Ông Quảng Trọng Sang, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Sang sở hữu 500.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 6/8/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Bà Trần Thị Thu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 664.600 cp (tỷ lệ 8,78%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Thu không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Lê Hồng Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã băn 1.109.100 cp, giảm lượng sở hữu từ 3.519.340 cp (tỷ lệ 21,04%) xuống 2.410.240 cp (tỷ lệ 14,41%). Giao dịch thực hiện ngày 28 và 29/6/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Ông Nguyễn Bích Nghĩa, Thành viên BKS, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 948.568 cp (tỷ lệ 1,15%). Giao dịch thực hiện từ 28-29/6/2021.

CTCP Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm (MCF): Ông Trần Xuân Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 282.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 752.000 cp (tỷ lệ 6,98%) xuống 470.000 cp (tỷ lệ 4,36%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/5/2021.

CTCP Vận tải biển Vinaship (VNA): Ông Mai Xuân Ngoạt, ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.100 cp. Giao dịch thực hiện ngày 28/6/2021.

CTCP Tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW): CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa đã bán toàn bộ 416.500 cp (tỷ lệ 8,93%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/6/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Hà Nội (HAB): Ông Hoàng Anh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 160.000 cp (tỷ lệ 8,02%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HAB, cùng ngày, bà Phạm Thị Thanh Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 109.000 cp (tỷ lệ 5,47%) và không còn là cổ đông lớn.