Cổ phiếu HND, HNA – Đánh giá chứng khoán ngày 8/4/2020

Cổ phiếu trong tầm ngắm…

Cổ phiếu HND MUA@14,800 Năm 2020 dự kiến tiếp tục là năm khó khăn của thủy điện, do đó, các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động với công suất cao hơn để bù vào thiếu hụt nguồn cung năng lượng từ thủy điện. Ngoài ra, dư nợ vay dài hạn giảm dần dẫn đến chi phí lãi vay giảm cũng là yếu tố tác động tích cực đến LNST của doanh nghiệp.

Cổ phiếu HNA CHỜ Lượng nước về hồ thủy điện thấp trong những tháng cuối năm 2019 ảnh hưởng đến khả năng phát điện của Công ty trong nửa đầu năm 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận dự kiến của HNA trong năm 2020 sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu thanh khoản thấp.