Kết quả kinh doanh cổ phiếu AGR, TAC, PNJ, FMC, HDC 

AGR – Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – Đã quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu đạt 436 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí giảm từ gần 127 tỷ đồng xuống còn 78 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế do đó tăng lên 358 tỷ đồng, gấp 2,77 lần kế hoạch ban đầu (129 tỷ đồng).

TAC – Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An – Quý III/2021, doanh thu thuần của Tường An là hơn 1.590 tỷ đồng, còn lãi gộp chỉ đạt 69,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 33,4 tỷ đồng trong quý này trong khi cùng kỳ năm ngoái là hơn 79 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, Tường An lãi ròng 118,2 tỷ đồng; giảm gần 20% so với 9 tháng đầu năm 2020.

PNJ – Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất III/2021, báo lỗ 158 tỷ đồng, do đóng hàng loạt cửa hàng vì giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Trong quý III/2021, FMC ghi nhận doanh thu đạt 1.625,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63,63 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,3% và giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.754,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176,52 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

HDC – Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu – Trong quý III/2021, HDC ghi nhận doanh thu đạt 281,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,55 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,9% và 116,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 919,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,72 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,5% và 91,7% so với cùng kỳ.