Kết quả kinh doanh cổ phiếu CSM, MBG, IJC, VCI, IMP, NT2

CSM – CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam – Quý III ghi nhận doanh thu thuần 1.012 tỷ đồng, giảm 21%. Sau khi trừ chi phí, CSM báo lỗ 28 tỷ đồng, quý đầu tiên lỗ kể từ khi công bố BCTC quý. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước đạt 3.484 tỷ đồng; lãi sau thuế 7,4 tỷ đồng, giảm 88%.

MBG – Công ty cổ phần Tập đoàn MBG – Công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt 229 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 19,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MBG đạt 553 tỷ đồng doanh thu, 35,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 28,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

IJC – Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần đạt 363 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế gần 83 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

VCI – CTCP chứng khoán Bản Việt – VCSC – Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VCI ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020.

IMP – CTCP Dược phẩm Imexpharm – Trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 12% so với cùng kỳ xuống 256 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận sau thuế của IMP giảm 38,5% về mức 31,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Imexpharm giảm nhẹ xuống 870 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 122,5 tỷ đồng, giảm gần 14% so với 9 tháng năm 2020.

NT2 – Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Trong quý III, doanh thu thuần của Nhơn Trạch 2 tăng 8% lên 1.249,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Nhơn Trạch 2 báo lãi 273,2 tỷ đồng trong quý III/2021, trong khi cùng kỳ lỗ 5,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, NT2 đạt 4.515 tỷ đồng doanh thu thuần và 412,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 5% và 2% so với 9 tháng năm 2020.