Kết quả kinh doanh cổ phiếu DBC, AAS, BCM, GDT, AGM, ADS, PHC, SAM

DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu hơn 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 918 tỷ đồng.

AAS – Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest – Ước tính cả năm doanh thu hoạt động năm 2021 đạt gần 960 tỷ đồng vượt chỉ tiêu gấp 2,35 lần so với kế hoạch điều chỉnh là 200 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt gần 475 tỷ đồng.

BCM – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ gồm doanh thu 6.500 tỷ đồng, thực hiện 97% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 1.128 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm. So với năm 2020, doanh thu gấp đôi và lợi nhuận tăng 60%.

GDT – Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành – Ghi nhận tổng doanh thu năm 2021 tăng 4% so với kế hoạch, đạt 338,6 tỷ đồng; song kết quả này chỉ bằng 85% năm 2020. Sau khi trừ các chi phí, Đức Thành báo lãi ròng năm vừa qua cao hơn kế hoạch 8% và đạt hơn 70,1 tỷ đồng. Song, kết quả này vẫn thấp hơn thực hiện năm 2020 khoảng 30%.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Năm 2021, Angimex ước tính đạt hơn 3.903 tỷ đồng doanh thu và 47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 99% và 56% so với thực hiện trong năm 2020.

ADS – Công ty cổ phần Damsan – Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm doanh thu 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng. So với kế hoạch 2021, doanh thu tăng 30% và lợi nhuận tăng 68%.

PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua việc góp vốn hơn 82,7 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát, tương ứng tỷ lệ sở hữu 32,44% của Công ty mới.

SAM – CTCP Sam Holdings – Đã thông qua việc đầu tư mua 36% vốn tại CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy. Thời gian thực hiện trong quý I/2022.