Kết quả kinh doanh cổ phiếu DHC, HAX

DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Công ty dự kiến nâng kế hoạch doanh thu thuần tăng 8,6% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng tăng thêm 300 tỷ đồng lên 3.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 12,8% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng tăng thêm 51 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2021 từ 35% lên 50%, cổ tức có thể chia bằng tiền hoặc/và cổ phiếu.

HAX – CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh – Công ty dự kiến đầu tư tăng vốn tại CTCP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM khi mua thêm 165.375 cổ phiếu với giá 11.689 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền đầu tư thêm là 1,93 tỷ đồng. Sau khi thực hiện mua thêm, tỷ lệ sở hữu tại công ty là 98,32% vốn điều lệ tại PTM.