Kết quả kinh doanh cổ phiếu FMC, GIL

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Trong tháng 10/2021, Công ty đã sản xuất tôm thành phẩm là 2.507 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ, doanh số tiêu thụ đạt 23,9 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty cho biết, hoạt động nuôi Tôm phát triển khá tốt, đang đi vào giai đoạn thu tỉa và thu hoạch. Khả năng kéo dài từ một tháng đến một tháng rưỡi, cung ứng kịp thời cho chế biến vì vậy công ty sẽ giảm tình trạng thiếu hụt nguyên liệu so với doanh nghiệp khác.

GIL – CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Quý III, doanh thu thuần của GIL giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 629,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của GIL đạt 18,4 tỷ đồng, giảm 79% so với quý III/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng doanh nghiệp đồng loạt tăng 8% lên gần 2.752 tỷ đồng và 204,4 tỷ đồng.