Kết quả kinh doanh cổ phiếu FMC, QNS, TNG, BSR, CNG, NT2, NRC, AGM

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Trong năm 2021, Công ty ước tính doanh số đạt 213 triệu USD, lợi nhuận đạt trên 280 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng trên 15% so với thực hiện trong năm 2020. Thực phẩm Sao Ta cho biết, đây là lợi nhuận cao nhất trong 26 năm kể từ khi thành lập tới nay.

QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi – Năm 2021, Công ty ước tính doanh thu hợp nhất là 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.235,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so với thực hiện năm 2020.

Bước sang năm 2022, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7% và giảm 18,4% so với ước tính thực hiện trong năm 2021.

TNG – CTCP Dệt may TNG – Thông báo doanh thu tiêu thụ tháng 12 đạt 467,9 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 5.445,4 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm và tăng 22% so với năm 2020.

BSR – CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn – Thông báo doanh thu năm 2021 đạt 100.694 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2021 đạt 6.026 tỷ đồng, cao nhất kể từ sau cổ phần hóa (2018) và cải thiện nhiều so với mức lỗ 2.812 tỷ đồng.

CNG – CTCP CNG Việt Nam – Năm 2021 ước đạt doanh thu thuần 2.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 152% so với năm 2020. Trong đó, giá dầu trong nước và giá dầu thế giới tăng cao là một trong những thuận lợi cho Công ty.

NT2 – Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Trong năm 2021, Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế là 515,1 tỷ đồng, hoàn thành 111,43% kế hoạch. Bên cạnh đó, NT2 còn trả nợ vay nước ngoài đúng hạn với số tiền 519,37 tỷ đồng.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi – Năm 2021 – 2022 đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 594,88 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 102,5 tỷ đồng và xấp xỉ 82 tỷ đồng.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Angimex năm 2021 ước đạt 3.903 tỷ đồng và 47,36 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 35% so với kế hoạch đề ra trước đó.

Angimex đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2022 đạt 8.004 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với ước thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 48% lên mức 70 tỷ đồng.