Kết quả kinh doanh cổ phiếu GAS, HRC, PGI

GAS – Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – 9 tháng đầu năm 2021, GAS ước tính tổng doanh thu đạt 58.417 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.869 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.220 tỷ đồng, giảm 0,4% so với 9 tháng đầu năm 2020.

HRC – Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình – Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của HRC đạt 126,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 72,2% kế hoạch năm. Lãi trước thuế đạt hơn 2,8 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, song đã hoàn thành 282,3% kế hoạch.

PGI – Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex – Tính đến hết tháng 9/2021, PJICO ước đạt lợi nhuận trước thuế 247 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ, hoàn thành 122% kế hoạch năm.