Kết quả kinh doanh cổ phiếu GDT, DXS, HUT 

GDT – Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành – Muốn giảm chỉ tiêu lãi ròng năm nay chỉ còn 51,7 tỷ đồng thay vì kỳ vọng đạt 86,4 tỷ đồng như kế hoạch thông qua trước đó.

DXS – CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh – Sẽ trình cổ đông phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất giảm từ 7.598 tỷ đồng xuống 4.200 tỷ đồng, tương đương giảm 45%; lãi sau thuế giảm từ 1.483 tỷ đồng xuống 800 tỷ đồng, giảm 46%.

HUT – CTCP Tasco – Đã thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ tại 7 công ty con/công ty liên kết với giá trị thoái vốn tối thiểu 600 tỷ đồng.