Kết quả kinh doanh cổ phiếu HBC, VSN, TV2, KDH, APH, VC7, CII

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Quý 3/2021 ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.092 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Do Công ty không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến nên lãi sau thuế quý III của Hòa Bình giảm mạnh hơn 90% so với cùng kỳ chỉ còn 14 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng năm 2020; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 23%.

VSN – CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản – Quý 3, doanh thu thuần của Vissan giảm 16% xuống còn gần 1.059 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí Công ty lãi sau thuế 43,2 tỷ đồng, tăng 21% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 14% xuống 3.381,3 tỷ đồng kéo theo lãi sau thuế giảm 3% xuống 119,8 tỷ đồng. So với mục tiêu lãi sau thuế đạt 180 tỷ đồng trong năm nay, Công ty đã hoàn thành được 83% mục tiêu lợi nhuận năm.

TV2 – CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 – Trong quý 3, doanh thu thuần của TV2 đạt 1.612,7 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, TV2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 101,3 tỷ đồng, tăng 98%.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Tư vấn Xây dựng Điện 2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.319 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 201,3 tỷ đồng, tăng 38%.

KDH – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Trong quý III/2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.199,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 316,68 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,7% và 12,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.147,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,88 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

APH – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings – Đã thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Sản xuất PBTA An Phát. Theo đó, APH dự kiến mua 3 triệu cổ phần của PBTA An Phát, qua đó, nâng sở hữu lên 12 triệu cổ phần, tỷ lệ 92,31%.

VC7 – CTCP Tập đoàn BGI – Thông báo đã mua 5 triệu cổ phần của CTCP Tập đoàn IUC trong ngày 27/10, qua đó, nâng sở hữu tại IUC từ 32% lên 38,67%.

CII – CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – Qquý III/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.