Kết quả kinh doanh cổ phiếu HND, TIS, HUT, POW, SGR, DIG, TAR, CTR, IDI, CCT, NTH

HND – CTCP Nhiệt điện Hải Phòng – Quý 4/2021, HND đạt doanh thu 2.217 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 đạt 260 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, HND đạt doanh thu 9.026 tỷ đồng, giảm 17,2% so với doanh thu 2020. Lợi nhuận sau thuế 443 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2020.

TIS – CTCP Gang thép Thái Nguyên – Quý 4/2021 ghi nhận doanh thu 3.223 tỷ đồng, tăng 26%. Tuy nhiên, Tisco vẫn báo lãi sau thuế hơn 9,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập điều chỉnh chênh lệch tỷ giá và hoàn nhập đồng phục, công nợ…

Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần tăng 34% lên 12.860 tỷ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 157 tỷ đồng; lãi sau thuế gần 123 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần thực hiện năm 2020.

HUT – CTCP Tasco – Quý 4/2021 với doanh thu thuần 246 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ; Đáng chú ý, quý 4 xuất hiện khoản thu tài chính đến 219 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ hơn 500 triệu đồng). Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh rõ số tiền này đến từ đâu. Nhờ khoản này, HUT báo lãi ròng quý 4/2021 đạt 182 tỷ đồng (lỗ 152 tỷ đồng trong cùng kỳ).

Kết quả quý 4 đã bù đắp khoản lỗ trong 3 quý đầu năm (lỗ ròng 134 tỷ đồng) và giúp Công ty kết thúc năm 2021 với con số lãi ròng 65 tỷ đồng (lỗ 235 tỷ đồng trong 2020).

POW – CTCP PV Power – Doanh thu năm 2021 ước đạt 25.625 tỷ đồng, giảm gần 14% so với năm 2020 và thực hiện 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.917 tỷ đồng, giảm 25% nhưng vẫn vượt 41% kế hoạch năm.

SGR – Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn – Đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022, ghi nhận kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 1.313 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 180 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư trong năm 2022 là 2.150 tỷ đồng.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu và thu nhập khác là 4.612 tỷ đồng, tăng 62% so với ước tính thực hiện trong năm 2021; lợi nhuận trước thuế là 1.910 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với ước tính thực hiện trong năm 2021.

Ngoài ra, giai đoạn 2022 – 2025, Công ty ước tính tổng doanh thu là 39.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 15.000 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư phát triển lên tới 81.678 tỷ đồng.

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với doanh thu thuần 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, gần gấp 6 lần so với kế hoạch năm 2021 (105 tỷ đồng).

Đồng thời, HĐQT giao Ban giám đốc tiến hành định giá khu đất diện tích hơn 10.900 m2 tại Lô 96, khu phố 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thuộc sở hữu của TAR. Việc định giá chuyển nhượng tài sản này phải hoàn thành trước 30/6/2022.

CTR – Tổng CTCP Công trình Viettel – Viettel Construction – Ước tính năm 2021 với doanh thu đạt 7.454 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế đạt 471,7 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Viettel Construction đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành vượt 13% chỉ tiêu doanh thu và vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

IDI – Công ty cổ phần Đầu tư Đa quốc gia – LNST quý 4 của Công ty dự kiến đạt 80 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với quý 3 và 2,5 lần so với cùng kỳ.

CCT – CTCP Cảng Cẩn Thơ – Quý 4/2021 doanh thu đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 7,7% so với quý 4/2020. Nhờ tiết giảm các loại chi phí, nên lợi nhuận sau thuế thu về gấp 4,5 lần cùng kỳ, lên hơn 1,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 122 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế gấp đôi, lên hơn 2,6 tỷ đồng.

NTH – CTCP Thủy điện Nước Trong – Doanh thu trong quý đạt trên 43 tỷ đồng, giảm 11,3% so với quý 4/2020. Trừ các chi phí phát sinh, lãi sau thuế trong quý đạt 42 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 105 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số hơn 103 tỷ đồng đạt được năm 2020 và vượt 20,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trường 9,9% lên trên 42 tỷ đồng, vượt 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 2.044 đồng.