Kết quả kinh doanh cổ phiếu IDC, IMP

IDC – Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần – Điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng; tương ứng lợi nhuận sau thuế tăng 117% lên 1.032 tỷ đồng.

Đặc biệt, IDC còn trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang niêm yết HoSE, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Vũ Quang Bảo và bầu thay thế.

IMP – CTCP Dược phẩm Imexpharm – Bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh giãn cách, doanh thu tháng 8/2021 giảm 12% xuống còn 94 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 17,2 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 8 tháng, doanh thu thuần và thu nhập đạt 793,9 tỷ đồng tăng 0,9% so với cùng kỳ và bằng 51,9% kế hoạch năm. Tuy nhiên, doanh thu thuần chỉ đạt 779,3 tỷ đồng, giảm 0,2% so với 8 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận cũng giảm 0,1% và bằng xấp xỉ 50% kế hoạch năm.