Kết quả kinh doanh cổ phiếu IDJ, PNJ 

IDJ – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Tháng 10/2021, Đầu tư IDJ ghi nhận doanh thu đạt 66,2 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, Đầu tư IDJ ghi nhận doanh thu đạt 749 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 196 tỷ đồng, tăng 2,3 lần cùng kỳ năm 2020.

PNJ – CTCP Vàng bạc Phú Nhuận – Tháng 10/2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,080 tỷ (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.