Kết quả kinh doanh cổ phiếu MSN, PHR, HTI

MSN – Tập đoàn Masan – Công bố hợp tác chiến lược với De Heus Việt Nam – công ty con của Royal De Heus Group (Hà Lan). Theo đó, De Heus Việt Nam sẽ tiếp quản 100% mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi từ Masan MEATLife (UPCoM: MML) – công ty con của Masan Group và đầu tư 600-700 triệu USD vào chuỗi cung ứng đạm động vật tại Việt Nam.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Đặt mục tiêu sản lượng cao su khai thác quý IV đạt 3.552 tấn mủ quy khô, tương đương 37% kế hoạch năm; sản lượng thu mua 4.932 tấn, tỷ lệ 41% kế hoạch năm; sản lượng cao su chế biến 8.484 tấn và tiêu thụ 10.791 tấn, lần lượt tương đương 39% và 32% kế hoạch năm.

HTI – CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2021 với mức doanh thu gần 100 tỷ và lợi nhuận trước thuế 19,8 tỷ đồng. Nếu thực hiện được kế hoạch này, năm 2021, công ty sẽ đạt 323 tỷ đồng doanh thu và 45 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, không hoàn thành mục tiêu Đại hội cổ đông đã thông qua.