Kết quả kinh doanh cổ phiếu NTC, NTC, TNC, BCG

NTC – CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Trong quý III/2021, doanh thu thuần của NTC đạt 37,5 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận sau thuế quý III của NTC đạt 48,6 tỷ đồng, giảm 50%.

NTC – CTCP Thống Nhất – Trong quý III/2021, doanh thu thuần của BAX giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 18,9 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, BAX báo lãi 6,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 121,4 tỷ đồng, tương đương giảm 94%.

TNC – CTCP Cao su Thống Nhất – Trong quý III, doanh thu thuần của Cao su Thống Nhất đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ ghi nhận cổ tức từ CTCP Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Nông Lâm sản và Phân bón Bà Rịa nên TNC báo lãi hơn 11,2 tỷ đồng, tăng 371,5%.

BCG – CTCP Bamboo Capital – Công bố nghị quyết về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain. Phoenix Mountain có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, Bamboo Capital sẽ tham gia góp 300 tỷ đồng, tương đương 75% vốn điều lệ của Công ty này.