Kết quả kinh doanh cổ phiếu POW, LIX

POW – CTCP PV Power – Sản lượng điện tháng 10 đạt 598,7 triệu kWh, thực hiện được 42% kế hoạch tháng và giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị duy nhất vượt 28% kế hoạch tháng là Nhà máy thủy điện Đakđrinh với sản lượng đạt 70,3 triệu kWh, theo đó thu về gần 70 tỷ đồng trong doanh thu tháng 10.

LIX – CTCP Bột giặt Lix – Công bố Nghị quyết HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh quý IV gồm doanh thu 646 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và giảm 56% so với cùng kỳ năm trước.