Kết quả kinh doanh cổ phiếu PVT, BVS, FPT, MWG

PVT – Tổng công ty PVTrans – Thông báo doanh thu hợp nhất 10 tháng đạt 6.100 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 800 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm.

BVS – CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 33% lên lên 880 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng điều chỉnh từ 133 tỷ lên 202 tỷ đồng, tương đương mức tăng 52%.

FPT – CTCP FPT – Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 10 tháng đầu năm đạt 28.215 tỷ đồng và 5.206 tỷ đồng, tăng 19,4% và 19,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 18,4% lên 18,5%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động – Thông báo doanh thu tháng 10 đạt kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và 45% so với tháng 9. Động lực đến từ chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) sau khi hầu hết các cửa hàng được phép hoạt động trở lại từ đầu tháng 10. Doanh số của 2 chuỗi này đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và tăng 60% so với tháng 9.