Kết quả kinh doanh cổ phiếu PVT, DHC, TV2, VCS, TGG

PVT – Tổng CTCP Vận tải Dầu khí – Đã công bố BCTC quý 3/2021 công ty mẹ với doanh thu hơn 666 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ, PVT báo lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, giảm 17% so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Công ty đạt gần 2.070 tỷ, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế 362 tỷ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2020.

DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 949 tỷ đồng, tăng 35% so với quý 3/2020. Khấu trừ các chi phí, DHC lãi sau thuế 87,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DHC ghi nhận doanh thu 3.046 tỷ đồng, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế 389 tỷ đồng, tăng 64% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

TV2 – CTCP Tư vấn Xây dựng điện – Công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu 1.613 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, TV2 lãi sau thuế 101 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng gấp đôi so với quý 3/2020.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TV2 đạt doanh thu 3.319 tỷ đồng, tăng hơn 60% và LNST 201 tỷ đồng, tăng 39% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

VCS – CTCP Vicostone – Vicostone báo lãi sau thuế quý 3 đạt 485 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với quý 3 năm ngoái. Như vậy, số lãi này đã vượt qua mức 465 tỷ đồng trong quý 4/2020, xác lập kỷ lục lợi nhuận theo quý trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

TGG – CTCP Louis Capital – Đã thông qua chủ trương góp vốn 5 tỷ đồng vào CTCP Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC – Công ty có liên quan đến ông Ngô Thục Vũ, hiện là Tổng giám đốc của TGG.