Kết quả kinh doanh cổ phiếu SHB, SCG, POW, VHL, PAP, BCG, BCG

SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – 9 tháng đầu năm đạt 5.055 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 86% kế hoạch cả năm.

SCG – CTCP Xây dựng SCG – Đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, ghi nhận gần 601,4 tỷ đồng tổng doanh thu và 21,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả khả quan trên được lý giải bởi tháng 9, Xây dựng SCG sáp nhập thêm thành viên mới là CTCP Sunshine – Design đã làm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty.

POW – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Doanh thu tháng 9 ước đạt 869 tỷ đồng, tương đương 67% kế hoạch và giảm 48% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power đạt 12,2 tỷ kWh sản lượng, giảm 19% và dự kiến 20.710 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

VHL – CTCP Viglacera Hạ Long Quý 3/2021, doanh thu thuần của VHL giảm 24% so với cùng kỳ, còn xấp xỉ 367 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí lãi ròng gần 12 tỷ đồng, giảm 51% so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VHL ghi nhận hơn 1,177 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Dù tất cả chi phí đều được tiết giảm nhưng lãi ròng của Công ty vẫn giảm 61%, còn hơn 26 tỷ đồng.

PAP – CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An – Kết thúc quý 3/2021, PAP tiếp tục không có doanh thu nên sau khi trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty lỗ nhẹ hơn 330 triệu đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, PAP không có doanh thu nhưng có gần 321 triệu đồng doanh thu tài chính, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng nên sau cùng Công ty lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng.

BCG – CTCP Bamboo Capital – Sẽ thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày và kinh doanh bất động sản. Công ty mới này có vốn điều lệ dự kiến là 400 tỷ đồng, trong đó, BCG góp 300 tỷ đồng, tương đương 75% vốn.

BCG – CTCP Bamboo Capital – Đã thông qua việc góp vốn 300 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Phoenix Mountain, tương ứng tỷ lệ sở hữu 75%/công ty mới.