Kết quả kinh doanh cổ phiếu SIP, HUT, BCM, HNF

SIP – CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG – Công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm 8,3% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm nên lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 27,8% so với quý 3 năm ngoái, đạt hơn 182,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 165,2 tỷ đồng.

HUT – CTCP Tasco – Gánh nặng trả lãi vay, Tasco (HUT) báo lỗ ròng quý 3/2021 gần 64 tỷ đồng, nâng lỗ 9 tháng lên hơn 134 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tasco đạt gần 626 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy vậy gánh nặng chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã dẫn đến lỗ 9 tháng đạt 146 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 90 tỷ đồng.

Để cập nhật thông tin nhanh hơn báo qua điện thoại, bạn xem hướng dẫn: Lập tài khoản chứng khoán Techcombank

BCM – Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP – Năm 2021 Becamex đặt mục tiêu kinh doanh năm 2021 có tăng trưởng nhưng không cao so với thực hiện được năm 2020. Trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu 8.900 tỷ ng, tăng 15% so với thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ đồng và dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 5% lên 2.300 tỷ đồng.

HNF – CTCP Thực phẩm Hữu Nghị – Công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ các loại chi phí, quý 3 Thực phẩm Hữu Nghị còn lãi sau thuế 19,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái.