Kết quả kinh doanh cổ phiếu SSI, TNG, PET, VND

SSI – CTCP Công ty chứng khoán SSI – Ước đạt gần 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 9 tháng đầu năm, tăng 94% so với kết quả 1.080 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và vượt 12% so với kế hoạch 1.870 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

TNG – CTCP Dệt may TNG – Doanh thu tiêu thụ tháng 9 đạt 535 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và giảm 7,4% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh thu TNG giảm kể từ mức cao thiết lập trong tháng 6. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 4.079 tỷ đồng, tăng 16% và thực hiện 85% kế hoạch năm.

PET – Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí – Lũy kế, doanh thu 9 tháng của Tổng công ty ước đạt 11.058 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch 2021, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 237,7 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm và tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm và tăng 65% so với cùng kỳ.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hoạt động điều chỉnh tăng từ 2.556 tỷ đồng lên 3.951 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 55% so với kế hoạch ban đầu và cao gấp 2,3 lần so với doanh thu thực hiện năm 2020.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng 82%, từ mức 1.100 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và kế hoạch lãi sau thuế cũng điều chỉnh tăng 82%, từ mức 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng.