Kết quả kinh doanh cổ phiếu TET, MST, PDR, HBC

TET – CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc – Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của TET gần như đi ngang với xấp xỉ 17 tỷ đồng. Tuy nhiên công tác quản lý chi phí giá vốn và chi phí QLDN tốt giúp lợi nhuận sau thuế tăng tới 52% lên hơn 6 tỷ đồng.

MST – CTCP Đầu tư MST – Ước tính doanh thu quý 3 đạt 55 tỷ đồng (gấp gần 3 lần cùng kỳ) và lãi trước thuế hợp nhất đạt 20 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này chỉ ở mức 532 triệu đồng.

PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Quý 3/2021 dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 605 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, đưa mức lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 lên mức 1,107 tỷ đồng, tăng 54%.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã nhận được thông báo trúng thầu 2 dự án mới tại Hà Nội với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị trúng thầu từ đầu năm đến nay đạt 16.054 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm.