Kết quả kinh doanh cổ phiếu TLH, PET, VND, HSG, VCS, NT2, AAS, PSL

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Doanh thu thuần tháng 9/2021 của Công ty đạt hơn 283 tỷ đồng, giảm gần 3% so với tháng 8 và là tháng có doanh thu thấp nhất trong 3 tháng quý 3/2021. Dù doanh thu chỉ tăng nhẹ nhưng lãi sau thuế của Công ty lại gấp hơn 8 lần kết quả cùng kỳ, với gần 106 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, TLH ghi nhận doanh thu thuần gần 3,284 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 423 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và gấp hơn 424 lần kết quả 9 tháng đầu năm trước. Với lợi nhuận đạt được, TLH đã vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2021 hơn 69%.

PET – Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí – Lũy kế, doanh thu 9 tháng của Tổng công ty ước đạt 11.058 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch 2021, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 237,7 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm và tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm và tăng 65% so với cùng kỳ.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect Đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hoạt động điều chỉnh tăng từ 2.556 tỷ đồng lên 3.951 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 55% so với kế hoạch ban đầu và cao gấp 2,3 lần so với doanh thu thực hiện năm 2020.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng 82%, từ mức 1.100 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và kế hoạch lãi sau thuế cũng điều chỉnh tăng 82%, từ mức 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng.

HSG – Tập đoàn Hoa Sen – Thông báo doanh thu tháng 8 ước đạt 4.701 tỷ đồng, tăng 66%; lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

VCS – CTCP Vicostone Ước tính quý III, tổng tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.858,6 tỷ đồng và 574,6 tỷ đồng, tương ứng ước tăng 23,47% và 22,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là quý có lợi nhuận trước thuế cao nhất của doanh nghiệp kinh doanh đá thạch anh này.

NT2 – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu bán điện đạt 4.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 294 tỷ đồng, lần lượt bằng 54% và 60,35% so với kế hoạch năm. Được biết, trong năm 2021, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.713,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 462,2 tỷ đồng.

AAS – Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh mới của năm 2021 với lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm là hơn 4 tỷ đồng.

Trong tháng 9, AAS ước tính đạt khoảng 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nâng tổng lợi nhuận trước quý 3 ước đạt 170 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 3 quý đầu năm, AAS ước đạt 180 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận mới đã trình Đại hội vừa thông qua.

PSL – CTCP Chăn nuôi Phú Sơn – Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III với tổng doanh thu 26,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 889 triệu đồng. Công ty cho biết hoạt động chăn nuôi heo trong quý III gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, việc vận chuyển tiêu thụ gặp khó khăn, giá cả tiêu thụ heo thịt, heo giống giảm mạnh, chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi) tăng cao. Cùng với đó, là một số chi phí phát sinh thêm đề phòng dịch Covid-19.