Kết quả kinh doanh cổ phiếu TLH, TCM, APS, CRE

TLH – CTCP Thép Tiến Lên – Doanh thu tháng 10 đạt 650 tỷ đồng, gấp 2,3 lần tháng 9; lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng, tăng 20,6%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 17,5% xuống 9,2% – quay về mức thấp quý III/2020. Lũy kế 10 tháng, doanh thu đạt 3.933 tỷ đồng, lãi sau thuế 463 tỷ đồng; lần lượt thực hiện 78% và vượt 85,2% kế hoạch năm.

TCM – CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công – Công bố doanh thu tháng 10 đạt 11,6 triệu USD (262 tỷ đồng), tăng 19,6% và tăng 46% so với tháng 9; lãi sau thuế 79.034 USD (1,8 tỷ đồng), giảm 90,3% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 2 tháng lỗ liên tiếp, doanh nghiệp đã có lãi trở lại.

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương – Công ty điều chỉnh tăng mục tiêu doanh thu năm 2021 gần 4 lần lên 550 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế điều chỉnh 500 tỷ đồng, gấp 7 lần so với chỉ tiêu đề ra trước đó.

Bên cạnh đó công ty dự kiến phát hành 83 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Vốn điều lệ theo đó tăng từ 830 tỷ đồng lên 1.660 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện quý IV, ngay sau khi được UBCK chấp thuận.

CRE – CTCP Cen Land – Công bố doanh thu thuần 10 tháng ước đạt 5.008 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 363 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 100% và 89% kế hoạch cả năm 2021.