Kết quả kinh doanh cổ phiếu TNG, THI, PDR, SZC 

TNG – Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG – Quý III/2021, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.709 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của Công ty đạt 85,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 64,9 tỷ đồng của quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TNG đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 168,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,5% và 30,76% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận năm là 175 tỷ đồng, 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 96% mục tiêu.

THI – CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO – Trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 80% xuống mức 18,8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, HTI báo lỗ sau thuế 13,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 14,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của HTI đạt 224,9 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 65% về mức 15,8 tỷ đồng.

PDR – CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt Ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng đất nền, Phát Đạt (PDR) báo lãi 1.110 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020.

Riêng quý 3 Phát Đạt có 760 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 607 tỷ đồng, tăng 38,3% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

SZC – CTCP Sonadezi Châu Đức – Báo lãi sau thuế 9 tháng đạt 255,5 tỷ đồng, vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm