Kết quả kinh doanh cổ phiếu VCS, IDV, CMV, PVT

VCS – CTCP Vicostone – Ước tính tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 lần lượt tăng 11,7% và 2,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1.855 tỷ đồng và hơn 553 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2021, Vicostone tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7.061 tỷ đồng và 2.095 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020.

IDV – CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc – Đặt mục tiêu tổng doanh thu niên độ 2021-2022 đạt 280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 16% so với thực hiện niên độ 2020 – 2021. Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được giữ nguyên ở mức 25% (5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).

CMV – CTCP Thương nghiệp Cà Mau – Năm 2021, Công ty đạt 3.700 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2020, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 39%, lên 25 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong năm 2021, CMV tiếp tục dự kiến doanh thu 2022 sẽ đạt 3.700 tỷ đồng, tương đương con số ước đạt năm 2021. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm 2022 sẽ thấp hơn 6% so với ước tính năm 2021, ở mức 23,5 tỷ đồng.

PVT – Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans – Doanh thu hợp nhất năm 2021 ước đạt 7.500 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.000 tỷ đồng, vượt 200% kế hoạch. Công ty nộp ngân sách nhà nước ước đạt 425 tỷ đồng tương đương 231% kế hoạch năm.