KTW chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

KTW chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (KTW) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty KTW để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu KTW. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức KTW? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu KTW, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức KTW, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch KTW chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về KTW:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

Mã chứng khoán: KTW

Sàn giao dịch: UpCOM

 KTW chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức KTW
KTW chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức KTW

KTW chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 06/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
– Ngày thanh toán: 25/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức KTW

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân.