Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu MSN, TCD, VNR, DRI, PBP, HTI, TVA, DOC

CTCP Tập đoàn Masan (MSN chia cổ tức): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận 950 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2021.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VNR chia cổ tức): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TCD chia cổ tức): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,11 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 41,1 tỷ đồng.

CTCP Cao su Đắk Lắk (DRI chia cổ tức): Ngày 2/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,7% (01 cổ phiếu nhận 270 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP chia cổ tức): Ngày 5/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (HTI chia cổ tức): Ngày 5/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Gốm sứ Viglacera Thanh Trì (TVA chia cổ tức): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOC chia cổ tức): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 8/7/2021.