Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu PGD, C69, STP, DIH, OGC, NKG, CRE

PGD – CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Ngày 01/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/10/2021.

C69 – CTCP Xây dựng 1369 – Ngày 13/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 14/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/9/2021.

STP – CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà – Ngày 30/8, HĐQT thống nhất việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/9/2021 và thanh toán bắt đầu từ 11/10/2021.

DIH – CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An – Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

OGC – CTCP Tập đoàn Đại Dương – Kiểm toán nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế của OGC đến ngày 30/06/2021 khoảng 2.624 tỷ đồng. Những yếu tố này, cùng những vấn đề kết luận ngoại trừ đã được nêu và các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

NKG – CTCP Thép Nam Kim – Sẽ phát hành 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 13%. Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 9/2021 này.

CRE – CTCP Bất động sản Thế Kỷ – Dự kiến chào bán gần 91,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 95% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 95 cổ phiếu mới). Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, số tiền dự thu về là gần 912 tỷ đồng.

Ngoài ra, CRE còn dự kiến phát hành gần 9,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10%. Công ty cũng có kế hoạch chào bán gần 4,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Sau khi phát hành gần 105,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến hơn gấp đôi lên lên gần 2.016 tỷ đồng.