Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VNM, PRE, AAA, QNS, DRL, VTB, DNC

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Ngày 8/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 14/9/2021.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 29,7 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 297 tỷ đồng.

CTCP Đường Quàng Ngãi (QNS): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 1/9/2021.

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Viettronic Tân Bình (VTB): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2021.

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC): Ngày 8/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/10.2/2021.