Lịch chia cổ tức DBM – Phát hành thêm cổ phiếu DBM

Ngày 22/6, CTCP Dược – Vật tư Y Tế Đăk Lăk (UPCoM: DBM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.700 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.