DGC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

DGC chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty DGC để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu DGC. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức DGC? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu DGC, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức DGC, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch DGC chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về DGC:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Mã chứng khoán: DGC

Sàn giao dịch: HOSE

 DGC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DGC
DGC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DGC

DGC chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 20/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 18/01/2024

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức DGC

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.