Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu DHC, TLG, MFS, DPR, VIP, XHC, PNP, TLT, DS3, HLB, SAL, NAU ngày 14/7/2021

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC chia cổ tức): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 5/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 140 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG chia cổ tức): Ngày 28/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 12/8/2021.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật (MFS chia cổ tức): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2021.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR chia cổ tức): Ngày 30/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Vận tải xăng dầu Vipco (VIP chia cổ tức): Ngày 30/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2021.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC chia cổ tức): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/8/2021.

CTCP Tân cảng Phú Hữu (PNP chia cổ tức): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,5% (01 cổ phiếu nhận 1.650 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2021.

CTCP Viglacera Thăng Long (TLT chia cổ tức): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/8/2021.

CTCP Quản lý đường sông số 3 (DS3 chia cổ tức): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 3% vào ngày 18/8/2021 và đợt 2 trả 3% vào ngày 29/11/2021.

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (HLB chia cổ tức): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL chia cổ tức): Ngày 6/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,45% (01 cổ phiếu nhận 445 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An (NAU chia cổ tức): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,81% (01 cổ phiếu nhận 81 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2021.