GMX chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

GMX chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty GMX để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu GMX. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức GMX? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu GMX, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức GMX, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch GMX chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về GMX:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân

Mã chứng khoán: GMX

Sàn giao dịch: HNX

 GMX chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức GMX
GMX chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức GMX

GMX chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 05/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
– Thời gian thực hiện: 20/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức GMX

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân – Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy, CN và ngày lễ) và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.