IDC chia cổ tức – Lịch phát hành thêm cổ phiếu IDC

IDC chia cổ tức – Lịch phát hành thêm cổ phiếu IDC

Tên chứng khoán: Tổng Công ty IDICO – CTCP

Mã chứng khoán: IDC

Sàn giao dịch: HNX

IDC chia cổ tức 2023 đợt 2

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023

3. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 13/10/2023

IDC chia cổ tức 2023 đợt 1

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023

3. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 27/04/2023

Ngày 27/4, Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/4.

Tổng CTCP IDICO (HNX: IDC) thông báo ngày 12/4 tới đây sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/4/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận 2.000 đồng. Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDC cần chi khoảng 660 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả. Thời gian thanh toán vào ngày 27/4/2023.

IDC thực hiện chia cổ tức tỷ lệ cao sau một năm 2022 thăng hoa với lợi nhuận trước thuế gấp 4,3 lần kết quả năm 2021 đạt 3.247 tỷ đồng.

IDC chia cổ tức 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022

3. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 06/09/2022

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức IDC

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO, số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận cổ phiếu.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.