LBM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

LBM chia cổ tức là việc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty LBM để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu LBM. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức LBM? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu LBM, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức LBM, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch LBM chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về LBM:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Mã chứng khoán: LBM

Sàn giao dịch: HOSE

 LBM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức LBM
LBM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức LBM

LBM chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 11/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 27/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức LBM

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD khi nhận cổ tức.