Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu AAT, SGN, SZE, SC5, ABS, HLD, GLW, DIG, CTD, CII

CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT): Ngày 29/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 11,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 40 tỷ đồng.

CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN): ngày 11/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE): Ngày 5/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 19/10/2021.

CTCP Xây dựng số 5 (SC5): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/10/2021.

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Ngày 5/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021.

ABS – CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận – Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (HLD): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2021.

CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (GLW): Ngày 29/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2021.

SGR – CTCP Địa ốc Sài Gòn – Dự kiến đổi tên từ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 8/10 và thời điểm thực hiện trong tháng 10.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng điều chỉnh giảm sâu kế hoạch kinh doanh năm 2021, doanh thu giảm 74% từ 1.050 tỷ đồng về 273 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 82% từ 210 tỷ về 38 tỷ đồng.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Đã thông qua việc chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu cho một số cá nhân và tổ chức định danh sẵn, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ 22/9 đến 01/11.

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – Đã thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản, giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm, lãi suất cố định, dự kiến không quá 10,5%/năm.

CTD – CTCP Xây dựng Coteccons – Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 20/10/2021.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), tương đương TNG sẽ phát hành thêm hơn 6,36 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

ARM – CTCP Xuất nhập khẩu hàng không – Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/10/2021.

VPG – CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát – Công ty sẽ phát hành gần 21.559.844 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 18.000 đồng/CP.

Đồng thời, Việt Phát sẽ chào bán 8.440.156 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 18.000 đồng/CP, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.