Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu ABT, NVL, LIG, DHT, TNG, GVR, BMP, CMG, DVP, VPH , EVG, BMC, PLP, SHS

ABT – CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre – Ngày 19/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 20/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova – Đã thông qua việc góp thêm phần vốn trị giá 1.425 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn. Qua đó, nâng vốn của công ty con lên hơn 3.959 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu gần 100%.

LIG – CTCP Licogi 13 – Đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 75 tỷ đồng, giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng. Thời gian thực hiện trong quý I/2022.

DHT – CTCP Dược phẩm Hà Tây – Ngày 11/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 12/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/1/2022.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ngày 13/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 14/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2022.

GVR – Tập đoàn Cao su Việt Nam – HĐQT đã thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu tập đoàn mẹ từ 4.291 tỷ đồng xuống 3.799 tỷ đồng, tức giảm 11,4%; lợi nhuận sau thuế kế hoạch cũng giảm 982 tỷ đồng từ 3.041 tỷ xuống 2.059 tỷ đồng, tương đương giảm 33%.

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh – Ngày 14/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 17/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/2/2022.

CMG – CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC – Đã thông qua phương án phát hành gần 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1 và tháng 2/2022.

DVP – CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ – Ngày 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 18/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 55% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ An Hưng để giảm sở hữu về 12,76 triệu cổ phiếu, tương đương 44% vốn điều lệ, đồng thời An Hưng không còn là công ty con của Vạn Phát Hưng.

EVG – CTCP Đầu tư Everland – Dự kiến chào bán 105 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thị giá EVG hiện đứng ở mức 24.000 đồng/cp đóng cửa phiên 5/1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 26/1 đến 11/2. Thời gian đặt mua cổ phiếu từ ngày 26/1 đến 21/2.

BMC – CTCP Khoáng sản Bình Định – Ngày 4/1, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

PLP – CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê – Đã thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

SHS – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Đã thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 02 năm, lãi suất cố định 8,1%/năm.