Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu ACC, VSC, LCG, TVS

ACC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC – Đã thông qua việc chào bán 75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

VSC – CTCP Container Việt Nam – Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 21/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/11/2021.

LCG – CTCP Licogi 16 – Ngày 20/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 21/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%. Quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ hơn 2,3%, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

TVS – CTCP Chứng khoán Thiên Việt – Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 và cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 12/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 7,4%, và cổ phiếu thưởng chi trả theo tỷ lệ 1,6%.